استخدام خانم دانشجو و مسئول تبلیغات

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۷۲۰۶۴۳۶۸-۳۶۰۹۰۲۵۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۷xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه خانم دانشجو لیسانس حقوق، اقتصاد و سایر رشته ها و مسئول تبلیغات نیازمندیم.