استخدام خانم حسابدار آشنا به امور پیمانکاری

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۶۶۸۷۲۷۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۶۶۸xxxx(نمایش کامل) درج رزومه یک شرکت مهندسی نیازمند خانم حسابدار آشنا به امور پیمانکاری می باشد. ت.ت.اکیدا.م