استخدام خانمی جهت نگهداری کودک

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۲۰۳۰۴۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۲۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه خانمی جهت نگهداری کودک با تسلط کامل به زبان انگلیسی به صورت Native نیازمندیم