استخدام جوان فعال با ضامن

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۶۰۷۱۹۰۷ و ۸۸۸۲۹۸۵۴ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۶۰۷xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه جوان فعال با ضامن جهت کار در انبار و امورجاری شرکت ( کریم خان )