استخدام تکنسین اتاق عمل ( آقا )

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۱۲۰۱۲۰ و ۳۳۱۲۳۰۳۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۱۲xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه تکنسین اتاق عمل ( آقا ) نیازمندیم