استخدام تعداد زیادی بازاریاب و منشی

دعوت به همکاری شرکت فراتر از انتظار (مرکز پیامک صوتی)به تعداد زیادی بازاریاب و منشی با روابط عمومی بالا و فن بیان قوی نیازمند است آدرس:چهارراه مخابرات دو چنار روبروی فروشگاه فرهنگیان