استخدام تعدادی کارگرساده حداکثر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۵۶۱۱۹۹۰ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۵۶۱xxxx(نمایش کامل) درج رزومه تعدادی کارگرساده حداکثر 30سال،دیپلمه متاهل جهت کاردرسعیدآبادشهریارنیازمندیم