استخدام تعدادی نیروی نگهبان وکارگرساده

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۰۱۲۷۲۶۲۱۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۰۱xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه تعدادی نیروی نگهبان وکارگرساده حقوق 900 تا 200 / 1 + بیمه + جای خواب + غذا (تماس فوری)