استخدام تعدادی مهماندار با تجربه آقا

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۰۸۴۳۱۴ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه تعدادی مهماندار با تجربه آقا جهت رستوران در شمالشهر