استخدام تعدادی مراقب خانم و آقا

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۰۵۲۷۹۴ و ۴۴۰۵۲۹۵۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۰۵xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه تعدادی مراقب خانم و آقا جهت کاردرآسایشگاه سالمندان نیازمندیم