استخدام تعدادی خانم تخته کار،چرخکار

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۰۱۰۹۷۷۷۲۳ و ۳۳۹۸۰۲۹۵ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۰۱xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه تعدادی خانم تخته کار،چرخکار کارتمام کن فروشنده وردست و بسته بندنیازمندیم(تماس یک هفته)