استخدام تعدادی بازاریاب خانم و آقا

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۱۰۵۱۰۳ و ۸۸۱۰۸۳۰۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۱۰xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه تعدادی بازاریاب خانم و آقا ترجیحا” ( بازنشسته ) جهت امور پیمانها و قراردادها