استخدام تحصیلدار آقا با موتور

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۵۳۵۷۴۸ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۵۳xxxx(نمایش کامل) درج رزومه تحصیلدار آقا با موتور جهت انجام امور اداری استخدام رسمی حقوق 1 م + بیمه