استخدام تایپیست خانم آشنا به

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۶۹۲۷۸۳ و ۷۷۶۹۲۷۸۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۶۹xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه تایپیست خانم آشنا به Word و Excell جهت شرکتی معتبر(تماس تا 1 هفته)