استخدام به یک کارگر ماهر جهت

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۹۳۲۰۶۴ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۹۳xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک کارگر ماهر جهت قهوه خانه و سفره خانه نیازمندیم