استخدام به یک پاستازن ویک کارگرساده

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۶۰۳۳۱۸ و ۲۶۶۰۳۳۱۵ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۶۰xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک پاستازن ویک کارگرساده جهت رستوران ایتالیایی نیازمندیم محدوده ظفر (تماس 11 به بعد)