استخدام به یک وردست برشکار

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۵۵۱۵۰۲۲۰ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۵۵۱۵xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک وردست برشکار جهت کار تولیدی نیازمندیم