استخدام به یک وردست آرایشگر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۸۷۱۷۴۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۸۷xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک وردست آرایشگر مسلط به اصلاح نیازمندیم (بلوار فردوس شرق )