استخدام به یک نفر دوسوزنه دوز

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۵۸۳۹۰۰۲۰ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۵xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک نفر دوسوزنه دوز مچ و دمپادوز و تنه دوز نیازمندیم (افسریه)