استخدام به یک فروشنده مجرب

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۰۳۸۰۱۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک فروشنده مجرب حداکثر30سال باروابط عمومی بالا جهت کاردر پرده فروشی نیازمندیم