استخدام به یک صافکارونقاش

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۵۷۵۹۹۱۵ و ۶۶۲۲۷۱۰۵ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک صافکارونقاش محدوده یافت آباد نیازمندیم (تماس تا یک هفته)