استخدام به یک سالن کار و ویتر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۸۸۵۸۱۲۶۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۸xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک سالن کار و ویتر جهت کار در رستوران بین المللی نیازمندیم