استخدام به یک استادکار

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۰۱۰۲۷۶۵۸۵ و ۰۹۱۲۲۱۳۳۹۱۴ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۰۱xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک استادکار جهت جعبه سازی شیرینی محدوده غرب نیازمندیم