استخدام به یک آشپز و کمک آشپز

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۹۱۰۳۰۷۵۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۹xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک آشپز و کمک آشپز ایرانی پز جهت کار در تهیه غذا شیفت ظهر نیازمندیم