استخدام به یک آشپز ماهر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۵۴۱۹۸۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۵۴xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک آشپز ماهر ایرانی و فرنگی درتهیه غذا محدوده م خراسان نیازمندیم.