استخدام به یک آبدارچی جهت

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۷۶۵۵۴۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۷۶xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک آبدارچی جهت نظافت و پذیرایی درشرکتی معتبر در محدوده بهشتی نیازمندیم