استخدام به یکنفر کارگر جوان

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۶۹۸۸۱۸۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یکنفر کارگر جوان وارد به قصابی (بی خس کار) نیازمندیم