استخدام به یکنفر کارگرساده جهت کار

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۴۵۱۵۹۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۴۵xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یکنفر کارگرساده جهت کار درمغازه کامپیوتری،ساعت کار 30 / 9تا20(حقوق ماهیانه750)