استخدام به یکنفر منشی دندانپزشک

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۴۰۴۴۴۳ و ۸۸۴۳۲۵۹۵ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۴۰xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یکنفر منشی دندانپزشک جهت کار در درمانگاه شرق تهران نیازمندیم