استخدام به یکنفر خانم جهت امور اداری

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۵۵۲۶۹۸۸۶ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۵۵۲۶xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یکنفر خانم جهت امور اداری و دفتری مسلط به برنامه هلو نیازمندیم(ترجیحا محدوده چهاردانگه)