استخدام به یکنفرتحصیلدارباموتور و

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۴۵۳۹۸۰۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۴۵۳xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یکنفرتحصیلدارباموتور و گواهینامه جهت امور اداری و دفتری وبانکی باضامن معتبرنیازمندیم