استخدام به چند نفر ویراستار جهت

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۴۲۱۶۵۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۴۲xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به چند نفر ویراستار جهت همکاری در تحریریه روزنامه با سابقه کار مرتبط نیازمندیم