استخدام به تعدادی کناف کار

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۰۱۲۳۲۵۸۸۵ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۰۱xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی کناف کار ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم