استخدام به تعدادی کارگر وارد جهت

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۹۱۲۴۸۸۴۵ و ۰۹۱۲۵۱۳۰۷۵۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۹xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی کارگر وارد جهت مونتاژ میز LCD نیازمندیم