استخدام به تعدادی ویزیتور خانم

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۴۱۲۱۴۴ و ۰۹۱۲۴۸۳۷۵۳۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۴۱xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی ویزیتور خانم جهت بازاریابی مواد غذایی ترجیحا با وسیله نقلیه