استخدام به تعدادی نگهبان بازنشسته

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۰۹۴۳۲۸۰۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۰xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی نگهبان بازنشسته باضامن جهت مجتمع مسکونی در اسلامشهر نیازمندیم