استخدام به تعدادی نصاب دوربین

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۶۹۴۰۱۹ و ۷۷۶۹۶۵۲۰ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۶۹xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی نصاب دوربین مداربسته نیازمندیم