استخدام به تعدادی فروشنده پوشاک

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۷۳۲۲۹۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۷۳xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی فروشنده پوشاک آقا ، باحقوق بالا نیازمندیم محدوده تجریش