استخدام به تعدادی فروشنده مجرب

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۴۹۸۴۴۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۴۹xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی فروشنده مجرب خانم جهت کار در پوشاک زنانه باحقوق بالا نیازمندیم(پونک)