استخدام به تعدادی سالن کار

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۴۰۵۳۹۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۴۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی سالن کار جهت کار در رستوران نیازمندیم