استخدام به تعدادی راننده میکسر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۰۷۱۶۹۶ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۰۷xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی راننده میکسر پایه یک منطقه 5 ترجیحاً داشتن بیمه رانندگان و سابقه کار