استخدام به تعدادی خانم محجبه

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۰۴۸۸۳۴ و ۶۶۰۳۲۱۰۶ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۰۴xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی خانم محجبه با روابط عمومی بالا و فن بیان قوی نیازمندیم