استخدام به تعدادی خانم مجرب

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۳۵۶۴۴۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۳۵xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی خانم مجرب با روابط عمومی قوی حقوق ثابت+پاداش نیازمندیم