استخدام به تعدادی خانم زیگزال دوز

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۶۳۷۸۷۶ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۶۳xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی خانم زیگزال دوز میان دوزکار ،چرخکار ،تریکو بچه گانه دوزنیازمندیم