استخدام به تعدادی تراشکارساده جهت

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۶۴۶۷۲۴۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۶۴۶xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی تراشکارساده جهت امورقالبسازی وماشین سازی جهت کار درشرکت تولیدی فیلترخودروپاکدشت