استخدام به تعدادی بافنده گرد بافت

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۹۲۰۲۳۹۴۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۹xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی بافنده گرد بافت نیازمندیم ( محل کار قلعه حسن خان )