استخدام به تعدادی بازاریاب جهت همکاری

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۵۸۰۳۸۵ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۵۸xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی بازاریاب جهت همکاری باماهنامه پزشکی وآگهی نامه تبلیغاتی ویژه شهرک غرب نیازمندیم شروع همکاری 30 % ازهرقرارداد وپس از2ماه درصورت ادامه:ثابت+درصد+بیمه