استخدام بسته بند ماهر خانم

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۴۰۲۱۶۷ و ۶۶۹۶۹۱۷۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۴۰xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه بسته بند ماهر خانم جهت تولیدی پوشاک زنانه نیازمندیم ( حقوق 700هزار )