استخدام برقکار ساده و نیمه ماهر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۵۴۹۸۸۱۸۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۵xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه برقکار ساده و نیمه ماهر نیازمندیم ترجیحا شهرستانی