استخدام بازاریاب فراوردهای گوشتی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۸۳۱۹۰۱ و ۴۴۸۳۱۹۵۹ ایمیل: officebaroness@gmail.com اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: 4483xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) ایمیل: of…@gmail.com(نمایش کامل) درج رزومه بازاریاب فراوردهای گوشتی با 5 سال ‎سابقه کار مرتبط باحقوق مکفی و امتیازات ویژه ارسال رزومه به این کارفرما (ویژه کاربران VIP)